Excel filters gebruiken in een BOM met thumbnails

Geschreven door Martijn Visser op 6-5-19 15:33

In SOLIDWORKS 2019 werd de optie geïntroduceerd om bij de export van een Bill Of Materials naar Microsoft Excel thumbnails toe te voegen aan elk component. Het viel mij op dat veel SOLIDWORKS klanten deze Excel BOM gebruiken om de componenten te groeperen met de filter functie in Excel. Helaas werkt dit echter niet zoals verwacht, omdat de thumbnails niet meebewegen in het filter. Ze behouden hun vaste positie in het werkblad. In deze tech blog vertel ik meer over een mogelijke oplossing om toch de filter functie en de thumbnail optie samen te gebruiken.

TB_BOM_01

Volg eerst de stappen om een Excel BOM met thumbnails te maken:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een BOM in SOLIDWORKS en selecteer Opslaan als.
 2. In het dialoogscherm:
  1. Kies voor het Opslaan als type een van de volgende:
   • Excel 2007 (*.xlsx)
   • Excel (*.xls)
  2. Selecteer Thumbnails
  3. Navigeer naar de gewenste map, voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

De volgende stap is om een filter in Microsoft Excel aan te maken om de componenten te groeperen op basis van partnummer. In dit voorbeeld bootst dit het verschil tussen purchase parts en make parts na. En natuurlijk wil ik er voor zorgen dat de thumbnails meebewegen.

Volg de onderstaande stappen om het gewenste resultaat te behalen:

 1. Open de Excel BOM met Microsoft Excel
 2. Ga naar de Review (Controleren) tab in het lint en klik Unshare Workbook (Delen van werkmap opheffen)
  TB_BOM_02
  Dit maakt het mogelijk om de thumbnails te bewerken.
 3. Druk op F5. Dit opent het Go To (Ga naar) dialoogscherm.
 4. Selecteer Special (Speciaal) in het Go To (Ga naar) dialoogscherm.
  TB_BOM_03
 5. In het Go To Special (Selecteren Speciaal) dialoogscherm selecteert u Objects (Objecten) en klik op OK.
  TB_BOM_04
  Hiermee selecteert u automatisch alle thumbnails in de Excel BOM.
 6. Klik met de rechtermuisknop op een van de thumbnails en selecteer Size and Properties (Grootte en eigenschappen).
 7. Het Format Picture (Afbeelding opmaken) menu opent. Ga naar Properties (Eigenschappen) en selecteer Move but don’t size with cells (Alleen verplaatsing gerelateerd aan cellen).
  TB_BOM_05
  Dit zorgt ervoor dat de thumbnails verbonden blijven aan het part nummer na instellen van het filter.
 8. Selecteer alle kolommen van de Excel BOM (kolom A, B, C, D en E zoals in de eerste afbeelding)
 9. Ga naar de tab Data (Gegevens) in het lint en selecteer Filter.
 10. Nu kan de kolom Number gesorteerd worden met de functie Sort A to Z (Sorteren van A naar Z). 
  TB_BOM_06
 11. De thumbnails bewegen mee met de sorteeractie.
  TB_BOM_07

Conclusie

Met SOLIDWORKS 2019 werd een mooie manier geïntroduceerd om de bill of materials te delen met anderen binnen of buiten de eigen organisatie. De visualisatie met thumbnails biedt meer duidelijkheid voor iedereen. Aan de andere kant worstelen veel gebruikers met de filter functie in Microsoft Excel om hun BOM juist te sorteren, inclusief thumbnails. Ik hoop dat deze tech blog de werkwijze verduidelijkt, zodat uw BOM output beter wordt dan voorheen.

 

Onderwerpen: SOLIDWORKS, SOLIDWORKS tech blog

Geschreven door Martijn Visser

Blogs geschreven door Martijn Visser